The Magician’s Elephant

Đây không chỉ là câu chuyện về một chú voi con và những con người giúp chú tìm đường về nhà bằng phép thuật.

Đây là một câu chuyện về những điều tưởng chừng như không thể, vào một đêm tuyết trắng nhiệm màu.

Continue reading “The Magician’s Elephant”

Advertisements